SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

  9 października 2018 r. w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Najważniejszymi uczestnikami tej uroczystości byli uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczęli pierwszy rok nauki w naszej szkole. W ślubowaniu towarzyszyła im dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, przewodniczący Rady Rodziców Paweł Podoba oraz przedstawiciele Związku Piłsudczyków.
Po przemówieniach gości 99 pierwszoklasistów składało ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie przedstawiciel Związku Piłsudczyków w asyście dyrektora Jarosława Korzenia prawdziwą szablą pasował kolejno każdego z nich na ucznia.
Po części oficjalnej uroczystości odbyła się część artystyczna. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Wychowawczynie poszczególnych klas wręczyły uczniom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Potem odbyło się przyjęcie i zabawa taneczna.

Ten dzień na zawsze zostanie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów.

 

 lub0

 

lub.

 

lub.1

Facebook