SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Ważna informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,
zgodnie z poleceniem Premiera od 12 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Jeszcze przez dwa dni, tj. 12 i 13 marca 2020 r. zorganizujemy zajęcia opiekuńcze w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie będą Państwo mogli natychmiast zorganizować sobie opieki nad dziećmi.  
W dniach 16-25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta ze względu na konieczność izolacji i bezpieczeństwo dzieci. Bardzo proszę o poważne podejście do tematu i dopilnowanie, by pozostawione w domu dzieci, faktycznie w nim przebywały. Niedopuszczalne jest, by chodziły w tym czasie po mieście, czy sklepach.  
Ponadto jeśli w Państwa rodzinach lub najbliższym otoczeniu pojawią się osoby, które wrócą zza granicy, z krajów, gdzie jest duża transmisja koronawirusa, nie należy z nimi utrzymywać bliskich kontaktów i powinny one się obserwować. W sytuacjach, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinny zgłosić to TELEFONICZNIE do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Przekazuję też informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej
Rodzicu:

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.; w przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę, dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni; szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu:

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu,

• unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole,

• przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki. 
 
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej”
 
Pozdrawiam

Renata Śrutwa-Krupa

dyrektor szkoły

Facebook