SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo,

ze względu na obecną sytuację dostarczanie  wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły odbywać się może:

- drogą elektroniczną – przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy szkoły: sp2tomaszow@poczta.onet.pl

- poprzez Pocztę Polską – przesłanie wypełnionego formularza na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

- poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed budynkiem szkoły – można wrzucić do niej wypełniony formularz w godz. 8.00. – 15.00.

- poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (84 664 44 54) - dokonujemy wstępnego zgłoszenia, jednak dokumenty w formie papierowej powinny być dostarczone do końca marca 2020 r. zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji opracowanym przez Organ Prowadzący Szkołę.

Facebook