SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Wyniki egzaminów

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

   Uczniowie klas trzecich gimnazjum dobrze napisali egzaminy ze wszystkich przedmiotów. Poniżej zamieszczamy dane pokazujące średnie wyniki naszej szkoły oraz gminy, powiatu i województwa, a także średnie procentowe wyniki w kraju. 

 

 Część

humanistyczna

matematyczno-przyrodnicza

 

język polski

historia i wiedza
o społeczeństwie

matematyka

przedmioty przyrodnicze

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

 max. pkt / %

32

100

32

100

29

100

28

100

 Gimnazjum nr 2 w SP 2

24,4

76,2

19,0

59,3

16,4

56,7

16,7

59,5

 gmina

21,8

68,2

18,8

58,6

15,1

52,2

15,6

55,8

 powiat

21,1

65,8

17,8

55,6

13,7

47,2

14,8

52,8

 województwo 

22,1

69,1

18,8

58,6

15,0

51,6

15,6

55,9

kraj

 

68

 

59

 

52

 

56

 

 

 

                                                    Języki obce

 

język angielski
poziom podstawowy

język angielski
poziom rozszerzony

język niemiecki
poziom podstawowy

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

 max. pkt / %

40

100

40

100

40

100

 Gimnazjum nr 2 w SP 2

29,3

73,2

23,6

59,0

15,0

37,5

 gmina

26,5

66,3

20,6

51,5

14,9

37,2

 powiat

24,1

60,3

17,4

43,6

19,9

49,8

 województwo

26,5

66,3

19,7

49,3

20,2

50,4

kraj

 

68

 

52

 

52

 

 

Facebook