SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Świetlica

 

 

Szanowni rodzice i opiekunowie

  Uprzejmie prosimy o złożenie nowych kart zapisu dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019. Karty zgłoszenia znajdują się poniżej lub do pobrania w świetlicy. Uzupełnione dokumenty należy złożyć do 7 września 2018 r. w świetlicy szkolnej.

 

ZGŁOSZENIE

regulamin pracy świetlicy

wyprawka

 

Świetlica szkolna

 

  W naszej szkole działa świetlica, do której uczęszczają uczniowie klas I - III. Otwarta jest w godzinach od 645 do 1630. Uczęszczają do niej dzieci w systemie dwuzmianowym. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych w miłej, swobodnej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia w naszej świetlicy są tak zaplanowane, aby uczeń miał możliwość wyboru formy spędzenia czasu wolnego. Działalność świetlicy szkolnej realizowana jest w oparciu o roczny plan pracy, który skorelowany jest ze szkolnymi programami wychowawczym i profilaktyki.

12_1

Celem działalności świetlicy, oprócz zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa jest przede wszystkim:

  • kształcenie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień (poprzez organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych);
  • wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej (zabawy integracyjne, praca w grupach);
  • utrwalanie wiedzy uczniów zdobytej podczas lekcji (pogadanki, dyskusje, organizowanie konkursów, quizów, zgadywanek);
  • tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce.

20190309_104632 (2)

 

20190309_105037 (2)

 

20190309_104947 (2)

 

20190309_104640

 

20190309_104731 (2)

 

20190228_120123

 

20190228_120059

 

IMG-20190210-WA0005

 

IMG-20181221-WA0019

 

IMG-20181221-WA0010    IMG-20181221-WA0012

 

IMG-20181221-WA0006

 

IMG-20181221-WA0001

 

IMG-20181221-WA0003

 

IMG-20181221-WA0000

 

IMG-20181220-WA0004     

 

IMG-20181220-WA0006

 

IMG-20181220-WA0009       DSC_0096 (2)

 

IMG-20181130-WA0003

  

IMG-20181130-WA0004   IMG-20181130-WA0011

 

  IMG-20181130-WA0008    IMG-20181130-WA0010

 

20181019_101310

 

20181019_101432

 

IMG-20181019-WA0000

 

IMG-20181019-WA0013

 

IMG-20181019-WA0005

Facebook