SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

TERMINY EGZAMINów

egzamin gimnazjalny

 

1. Część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut)

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

2. Część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut)

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

 3. Język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. 

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut)

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut)

 Dokładne informacje o organizacji egzaminów zawiera Organizacja egzaminu gimnazjalnego

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

 

egzamin ósmoklasisty

 

1. Egzamin z języka polskiego

15 kwietnia 2019 r.

 2. Egzamin z matematyki

16 kwietnia 2019 r.

 

3. Egzamin z języka obcego

17 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Facebook