SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Terminy, dokumenty

 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub. ogłasza zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. 

Druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły są do pobrania w załącznikach poniżej tego ogłoszenia lub w sekretariacie szkoły. 

Wypełnione zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły (ul. Żołnierzy Września 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019r.

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

  

Facebook