SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Terminy, dokumenty

Szanowni Państwo.

 

  Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w wyniku postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 zamieszczone są na drzwiach wejściowych szkoły i dostępne w sekretariacie.

Informujemy, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani i prosimy Państwa o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Tomaszowie Lubelskim w formie pisemnego oświadczenia w dniach 12-19 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 

 Poniżej zamieszczamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności, rekrutacja 2019

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub. ogłasza zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. 

Druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły są do pobrania w załącznikach poniżej tego ogłoszenia lub w sekretariacie szkoły. 

Wypełnione zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły (ul. Żołnierzy Września 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019r.

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

  

Facebook